skramling

ett slags ursprungligen analog teknik för att göra meddelanden obegripliga för obehöriga. När skramling uppfanns runt 1940 användes det för att skydda telefonsamtal mot avlyssning. Det innebar att man la till störningar som filtrerades bort hos mottagaren. Från början gjordes detta genom att båda parter hade identiska grammofonskivor kopplade till sina telefoner. Ljudet på skivorna, som var synkroniserade, blandades med rösterna, men filtrerades bort hos motparten. – Numera används ordet skramling ofta om digitala tekniker, mest om ett slags kryptering av avgiftsbelagda tv‑kanaler. Signalen bryts upp i småbitar som kastas om. Den som inte har nyckel till kanalen ser bara ett virrvarr av fragment av tv‑programmen. –Skramla är en för­svensk­ning av (to) scramble. – En alternativ svensk term är slumpkodning.

[kryptering] [telefoni] [ändrad 26 april 2020]