sluten

(proprietary, closed) – företagsspecifik, inte tillgänglig för alla, hemlig – motsatsen till öppen. – Sluten källkod – källkod som inte är tillgänglig för användarna – motsatsen till öppen källkod. – Även: bara öppen för medlemmar, anställda eller annan grupp.

[språktips] [ändrad 3 oktober 2019]