proprietary

företagsspecifik, sluten, proprietär, stängd. – Företagsspecifik teknik får bara användas av den organisation som den tillhör. Andra organisationer och privatpersoner får använda företagsspecifik teknik bara om de har tillstånd. Ordet används om operativsystem, program och tekniska specifikationer för hårdvara. – Den företagsspecifika tekniken skyddas av patent och upphovsrätt. Det som är företagsspecifikt kan vara, men är inte alltid, hemligt. Även om det inte är hemligt är det inte tillåtet att använda eller kopiera det utan tillstånd. Det mest kända företagsspecifika programmet är Windows. – Observera att även fri mjukvara och program med öppen källkod som regel tillhör en viss organisation eller person. Ägaren har gett alla andra tillstånd att använda, ändra och sprida tekniken fritt, men äger fortfarande upphovsrätten. Det innebär i praktiken att andra får göra vad de vill med tekniken, men inte med varumärket. Det är först när upphovsrätten eller patentet har gått ut som tekniken blir allmän egendom.

[upphovsrätt] [ändrad 9 oktober 2018]