snöflingeschema

diagram som visar relationerna mellan tabellerna i en multidimensionell databas. – Ett snöflingeschema har en faktatabell i mitten. Faktatabellen innehåller de uppgifter som databasen i grunden handlar om, till exempel försäljning. Faktatabellen har länkar till andra tabeller som innehåller kompletterande information. Dessa tabeller kan i sin tur länka till andra tabeller. Om snöflingeschemat är välstrukturerat kan det åskådliggöras i en form som med god vilja kan liknas vid en snöflinga: den centrala faktatabellen har kopplingar till ett antal andra tabeller och så vidare i flera led. Det hela förgrenar sig prydligt utan några genvägar eller parallella kopplingar. – Det påminner om ett stjärnschema, vilket kan förklara namnvalet. – På engelska: snowflake schema.

[databaser] [ändrad 15 januari 2019]