stjärnschema

stjärnformat diagram som åskådliggör relationerna mellan tabellerna i en databas. Det visar vad som är viktigast och vad som är detaljer. Det gäller databaser av typ data mart. – I stjärnans mitt finns en faktatabell som innehåller de fakta som databasen främst handlar om. Det är ofta transaktioner, till exempel försäljning. Faktatabellen har länkar till andra tabeller som innehåller kompletterande uppgifter. Faktatabellen kan till exempel säga att klockan 11:35 såldes en skrivare för 3 500 kronor i butiken i Hudiksvall. Vill man veta exakt vilken skrivare det var (märke, modell), eller vilken säljare som sålde den, finns det i de andra tabellerna. – Stjärnscheman är den enklaste formen av snöflingescheman. – På engelska: star schema eller star-join schema.

[databaser] [ändrad 16 oktober 2018]