softmodda

(to softmod – av modify, modifiera) – ändra hårdvaras beteende, på ett sätt som tillverkaren inte har avsett, med hjälp av mjukvara. Görs främst på spelkonsoler, avancerade fjärrkontroller, ljudkort och videokort. Syftet kan vara att kringgå begränsningar som tillverkaren har lagt in, till exempel av hänsyn till upphovsrätten, eller att installera helt nya program och funktioner. Kan lika gärna kallas för att hacka. – När man softmoddar gör man inga ändringar i hårdvaran – jämför med chippa.

[hårdvara] [jargong] [ändrad 24 januari 2019]