Spamhaus

Spamhaus Project – organisation som bekämpar spam i stor skala. – Spam­haus sammanställer och sprider listor över spammare. Inter­net­ope­ra­törer och or­ga­ni­sa­tioner använder de listorna för att blockera mejl från de av­sänd­arna. Spamhaus tillhandahåller flera andra tjänster. Större före­tag och or­ga­ni­sa­tioner betalar för Spamhaus tjänster, men de är gratis för privat­per­soner och mindre or­ga­ni­sa­tion­er. – Spamhaus startades 1998 av eng­els­mannen Steve Linford (1956). Namnet innehåller det tyska ordet haus, ’hus’. Spamhaus och Steve Linford har fått flera utmärkelser för sitt arbete mot spam, men Spamhaus har också dragits inför rätta av företag som har ansett sig orättvist ut­pek­a­de som spam­mare, och som säger sig ha förlorat pengar på det. (Mer om det i Wikipedia.) – Se spamhaus.org.

[organisationer] [spam] [12 april 2017]