Sparql

frågespråk för RDF, alltså ett fråge­språk som kan söka och ändra i en databas i formatet RDF. –– Sparql har fast­ställts som standard av webbens lednings­grupp W3C, och är ett av verk­tygen för den seman­tiska webben. – Namnet påstås stå för ”Sparql protocol and RDF query language” – en re­kursiv för­kort­ning. Ut­talas som engelska sparkle och skrivs officiellt SPARQL. –– Läs mer på W3C:s webb­plats (länk).

[databaser] [webben] [ändrad 15 juni 2018]