SPARQL

ett frågespråk för RDF, alltså ett fråge­språk som kan söka och ändra i en databas i formatet RDF. – SPARQL har fast­ställts som standard av webbens lednings­grupp W3C, och är ett av verk­tygen för den seman­tiska webben. Namnet påstås stå för SPARQL protocol and RDF query language – en re­kursiv för­kort­ning. Ut­talas som engelska sparkle. – Läs mer på W3C:s webb­plats (länk) (från 2008).

[databaser] [rekursiva förkortningar] [webben] [ändrad 15 juni 2018]