SPECfp

ett gammalt riktmärke för processorers förmåga att göra flyttalsberäkningar. (fp står för floating point, flyttal.) Benämningen används inte längre. Det reviderades i flera omgångar sedan första versionen från 1989. Sista versionen var SPECfp2006, även känd som CFP2006. Numera ingår det i SPEC CPU 2017. Riktmärket har utarbetats av den amerikanska branschorganisationen Standard performance evaluation corporation, SPEC, se spec.org.

[inaktuellt] [testning] [ändrad 9 december 2022]