spring-loaded folder

självöppnande mapp – i grafiska användargränssnitt: mapp som öppnar sig automatiskt när man drar ikonen för en fil över mappen och håller den där någon sekund. Syftet är att göra det lätt att flytta filer i mappsystemet. De öpp­nade mapparna stängs automatiskt när man släpper filen som ska flyttas. – Självöppnande mappar fanns i Mac OS† version 9, och infördes i version 10.2 av Mac OS X (numera macOS). – Se Apples webbsidor (borttaget).

[gränssnittskomponenter] [macos] [ändrad 15 oktober 2018]