Statens provningsanstalt

en svensk organisation för kvalitetssäkring och standardisering, sedan 2017 integrerad i RISE. Har bland mycket annat hand tillsyn över svensk internettid. Statens provningsanstalt grundades 1920, men gick tillbaka på äldre institutioner – se historik. Bytte 2007 namn till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Namnet SP används inte längre. – Se RISE:s webbsidor.

[forskningsinstitut] [sammanslaget] [testning] [ändrad 6 september 2020]