uppmärkning

(markup) – att förse text eller andra filer med instruktioner eller extra information för att underlätta automatisk hantering och informationssökning. Uppmärkning görs i märkspråk (markup languages). Instruktioner gäller ofta textens grafiska utseende (stilsättning) och uppställning, till exempel i HTML. Extra information brukar vara nyckelord (metadata) som läggs in för att underlätta automatiska sökningar. I XML kan uppmärkningen bestå av instruktioner för hur informationen ska sorteras och bearbetas. Vissa former av XML kan jämställas med programspråk. – Uppmärkning görs ofta i form av så kallade taggar, som kan vara osynliga för användaren eller synliga.

[typografi] [xml] [ändrad 18 januari 2018]