arv

(inheritance) –– överföring av egenskaper från en överordnad klass till en under­ordnad klass i objektorienterad programmering; även från en klass till ett objekt (en instans av klassen). – Arv är en central idé i objekt­­orienterad programmering. Om man har tänkt rätt från början kan man med arv lätt göra stora för­ändringar, till exempel införa nya funktioner, i objektorienterade system genom en enda ändring högt upp i klasshierarkin. Alla under­ordnade klasser ”ärver” då ändringen. När det gäller simuleringar och tre­dimensionell datorgrafik gör arv det enklare att hantera sammansatta objekt: om över­armen rör sig ”ärver” under­armen rörelsen, och handen ”ärver” i sin tur rörelsen från underarmen. Arv är alltså ett sätt att åter­använda kod. –– Se också multipelt arv.

[programmering] [ändrad 19 december 2018]