arv

(inheritance) – överföring av egenskaper från en överordnad klass till en under­ordnad klass i objektorienterad programmering; även från en klass till ett objekt (en instans av klassen). – Arv är en central idé i objektorienterad programmering. Om man har tänkt rätt från början kan man med arv lätt göra stora förändringar, till exempel införa nya funktioner, i objektorienterade system genom en enda ändring högt upp i klasshierarkin. Alla underordnade klasser ärver då ändringen. När det gäller simuleringar och tredimensionell datorgrafik gör arv det enklare att hantera sammansatta objekt: om överarmen rör sig ärver underarmen rörelsen, och handen ärver i sin tur rörelsen från underarmen. Arv kan alltså ses som ett sätt att återanvända kod. – Se också multipelt arv.

[programmering] [ändrad 19 december 2018]