subnätsmask

eller nätmask: filter som sorterar meddelanden till nätverk som är upp­del­ade i subnät. – Ett subnät är separat administrerad del av ett nätverk som, i sin helhet, är anslutet till internet. Subnätsmasken används för att se till att inkommande meddelanden direkt skickas till rätt subnät. Subnätet skickar sedan meddelandena till de individuella mottagarna. Mottagarens ip‑adress jämförs med sub­näts­masken. Båda består av en serie ettor och nollor. Subnätsmasken filtrerar bort de siffror i adressen som är gemen­samma för hela nätverket (hela nätadressen och del av datoradressen), och får fram de siffror som hör till subnätet. – En subnätsmask består, liksom en ip‑adress, av 32 ettor och nollor. Först kommer ett antal ettor, därefter nollor. De siffror i ip‑adressen som motsvaras av ettor i sub­näts­masken används för att styra meddelandet till rätt subnät, medan de siffror i ip‑adressen som motsvaras av nollor ignoreras. När meddelandet når subnätet används däremot de sista siffrorna för att styra meddelandet till rätt mottagare. Subnätsmasken minskar belastningen på den server som tar emot inkommande trafik. – Om mask för ’filter’, se mask.