subnätsmask

eller nätmask: filter som sorterar meddelanden till nätverk som är uppdelade i subnät. – Ett subnät är separat administrerad del av ett nätverk som, i sin helhet, är anslutet till internet. Subnätsmasken används för att se till att inkommande meddelanden direkt skickas till rätt subnät. Subnätet skickar sedan meddelandena till de individuella mottagarna. – Där det finns subnät anges subnätet med de första siffrorna i den del av IP-adressen som kallas för datoradressen. Vilka siffror det är får servern för inkommande trafik fram genom att jämföra mottagarens IP‑adress med subnätsmasken. Båda består av en serie ettor och nollor. Subnätsmasken filtrerar bort de siffror i adressen som är gemensamma för hela nätverket (hela nätadressen), och får fram de siffror som är subnätets adress. – En subnätsmask består, liksom en IP‑adress, av 32 ettor och nollor i version 4 av internetprotokollet IP. I version 6 består den av 128 ettor och nollor. Subnetmasken består av ett antal ettor som står först, motsvarande nätadressen och en del av datoradressen, därefter ett antal nollor. Ettorna anger vilken del av IP-adressen som anger vilket nätverk och vilket subnät som meddelandet är adresserat till. Nollorna anger vilken dator som meddelandet ska till.  Subnätsmasken minskar belastningen på den server som tar emot inkommande trafik. Subnätets server skickar meddelandet till rätt mottagare. – Om mask för filter, se mask.

[internet] [ändrad 26 januari 2021]