nätverkssegment

del av nätverk med minsta möjliga kontakt med andra delar av nätverket. – I ett nätverkssegment använder de anslutna enheterna samma fysiska förbindelser, vare sig det är ledningar eller trådlös kommunikation. Nätverkssegmentet är anslutet till andra segment genom en nod: en switch, router, brygga eller hubb. Gentemot internet fungerar alla nätverkssegmenten tillsammans som ett enda nätverk, men tekniskt sett är varje segment ett separat lokalt nätverk. Administrativt, som när det gäller inloggning och behörigheter, hanteras alla segment tillsammans som ett enda nätverk. – Det finns flera skäl att dela upp ett nätverk (vanligtvis ett lokalt nätverk) i nätverkssegment:

  • – ett nätverk som är uppdelat i segment klarar mer trafik än ett nätverk som inte är uppdelat;
  • – den tekniska hanteringen av nätverket kan bli enklare med nätverkssegmentering, särskilt i en stor organisation;
  • – höjd it-säkerhet: attacker och skadeprogram kan begränsas till ett nätverkssegment;
  • – bättre kontroll av användarnas tillgång till it-systemets resurser.

– På engelska: network segment. – Läs också om subnät och virtuellt lokalt nätverk (VLAN).

[nätverk] [ändrad 11 september 2019]

Dagens ord: 2020-10-14