surfa

(to surf, surfing)surfa på webben, surfa på internet – titta på webbsidor samt läsa och skriva e‑post, chatta med mera – ett övergripande ord för det man kan göra när man har tillgång till internet. – Ut­tryck­et to surf the internet användes först av den amerikanska bibliotekarien Jean Armour Polly i mars 1992 i artikeln ”Surfing the internet: an introduction” (länk), mer om den i denna artikel (arkiverad). – Förra kom­mu­ni­ka­tions­minis­tern Ines Uusmanns berömda uttalande om internet – ”bara en fluga” – syftade enligt henne själv på webbsurfande i bemärkelsen att planlöst följa länkarna från sida till sida på webben.

[språktips] [surf] [webben] [ändrad 21 maj 2019]