Symphony

  1. Symphony Communication Services – en ameri­kansk tjänst för kryp­te­rade snabb­med­de­landen. – Symphony var först en intern tjänst vid namn Live CurrentGoldman Sachs. Goldman Sachs och andra företag bildade 2014 Symphony baserat på Live Current och det upp­köpta bolaget Perzo. Tjänsten är främst avsedd för företag. Det är ut­format för att klara ameri­kanska krav (se Sarbanes-Oxley) på lagring av alla med­de­landen. De lagras krypterade i sju år på företagets servrar;
  2. Symphony OS – ett avvecklat Linux-baserat operativ­system, avsett att köras som live CD. – Se symphonyos.com;
  3. – se Lotus Symphony†;
  4. Symphony – kodnamn på en version av Windows XP†, nämligen Windows XP Media Center Edition från 2005.

[linuxdistributioner] [nerlagt] [programsviter] [meddelanden] [windows‑versioner] [ändrad 25 april 2017]