teaser

teaser site, teaser URL – vilseförande webbsidawebbsida som är utformad för att locka besökare till en annan webbsida, ibland med provokativa eller direkt vilseledande metoder. En teaser som verkar pornografisk kan till exempel länka till reklam för preventivmedel eller till propaganda för sexuell avhållsamhet. Eller omvänt.

[bluff och båg] [webbsidor] [ändrad 19 januari 2021]