^

– se cirkum­flex accent. – Observera att tecknet ^ är upphöjt, till skillnad från det logiska tecknet för konjunktion. En circumflex accent ska ju kunna stå över en bokstav. – Tecknet ^ kan, utan någon bokstav under, stå för ”upphöjt till”, som i 3^5 (alltså 35), och för ”upp” i SMS och chatt. På datorer finns cirkumflex på en dödtangent. För att skriva ^ utan någon bokstav under trycker man först på tangenten för ^, sedan på mellanslagstangenten.

[nät- och sms-språk] [tecken] [ändrad 16 februari 2023]