tidsutlöst ethernet

en komplettering av ethernet som gör att vissa meddelanden sänds på bestämda tider enligt ett schema. – Andra meddelanden i samma nätverk får då lämna företräde. (Det handlar om bråkdelar av sekunder.) Syftet med tidsutlöst ethernet är att säkerställa att meddelanden av kritisk betydelse kommer fram utan onödig fördröjning (se deterministiska nätverk). Detta är viktigt i realtidssystem och i andra sammanhang. Det är en förutsättning att komponenterna i nätverket är noga synkroniserade. – Ethernet bygger i grundutförande på att alla i nätverket kan sända när som helst; om förbindelsen är upptagen väntar utrustningen en slumpmässigt vald tid och försöker igen. I ett nätverk med hög belastning kan detta i princip, även om det är högst osannolikt, leda till att man aldrig får sända. Med tidsutlöst ethernet garanterar man att viktiga meddelanden inte behöver vänta. – På engelska: time‑triggered ethernet, TTethernet, TTE; på svenska också: tidstriggat ethernet.

[nätverk] [ändrad 18 oktober 2021]

Dagens ord: 2021-10-20