tillståndsbaserad

(stateful) – om dataprogram: som känner igen till­stånd (states) och anpassar sitt be­teende efter dem. Motsats: tillståndslös (state­less). (Till­stånd i till­stånds­baserad mot­svarar alltså engelska state – inte permission.) – I en tillståndsbaserad brand­vägg granskar brand­väggen inte bara adressinformationen och eventuellt också inne­hållet i in­kommande paket, utan den tar också hän­syn till kommunikationssessionens till­stånd (faser i kommunikations­sessionen). Det gör det svårare för an­gripare att smussla oönskade paket förbi brand­väggen. (Jäm­för med en port­vakt som inte bara kollar att alla som vill komma in har id‑kort, utan också kollar att de har ett giltigt ärende just då.)

[it-säkerhet] [programmering] [ändrad 7 januari 2019]