time to live

(TTL) – i internetkommunikation: ett fält i adressinformationen som anger hur många gånger ett paket får skickas vidare innan det kastas. Syftet är att förhindra att paket vidarebefordras om och om igen från router till router utan att någonsin nå mottagaren. – TTL är ett tal som anges av avsändarens utrustning och som minskas med ett varje gång paketet passerar en router. Om värdet blir noll kastas paketet. Värdet kan sättas till högst 255, men 64 rekommenderas. – Beteckningen time to live syftar egentligen på en tidsbegränsning, men i praktiken har det i stället blivit en nedräkning baserat på antalet besökta routrar. I version 6 av internetprotokollet IP betecknas fältet därför i stället med hop count.

[internet] [5 februari 2019]

Dagens ord: 2022-12-20