transcoding

transkodning – anpassning av användargränssnitt och webbsidor så att de kan visas i olika slags apparater som mobiltelefoner och handdatorer.