Treefinder

ett datorprogram som räknar ut släkt­skapen mellan olika arter med ledning av molekylära data. – Programmet har utvecklats av tysken Gangolf Jobb och har funnits för fri nerladd­ning sedan 2004. Den senaste versionen är från 2011. – Treefinder har blivit känt utanför forskarvärlden därför att Gangolf Jobb, som är uttalad rasist, den 1 oktober 2015 förbjöd forskare i Sverige och andra europeiska länder som släpper in de flesta icke‑europeiska invandrarna att använda det. Forskare i USA har redan tidig­are förbjudits att använda programmet, efter­som Jobb inte vill ha något att göra med det han kallar den amerikanska imperialismens hemland. – Treefinder räknas som ett seriöst och vetenskapligt användbart program, men förbudet spelar ingen roll för forskningen, efter­som det finns andra program som kan göra samma sak. På grund av formuleringar i licensavtalet är förbudet för övrigt inte heller tillämpligt på exemplar av programmet som redan har laddats ner. – Se treefinder.de.

[applikationer] [forskning] [illa omtyckta personer] [licenser] [politik] [upphovsrätt] [ändrad 3 augusti 2019]