trigger

procedur som utlöses automatiskt när vissa data ändras i en databas. Ofta är triggers till för att se till att uppgifterna i databasen är korrekta, mot­säg­else­fria och konsekventa samt att det görs följdändringar och -tillägg. Se ACID, konsistens och referensintegritet. I princip kan en trigger göra vad som helst – utlösa larm, skicka brev om överskriden kreditgräns eller starta andra program.

[databaser] [ändrad 26 november 2017]