tunn klient

ett klientprogram som kräver lite processorkapacitet och lite minne på användarens dator, eftersom huvuddelen av beräkningarna körs på en server i nätverket. I extremfallet är en tunn klient bara programmets grafiska användargränssnitt. Benämningen tunn klient används också om datorer som är avsedda för körning av tunna klientprogram. (Se också client‑server.) – På engelska: thin client. – Alternativet kallas för fet klient.

[it-system] [ändrad 9 november 2018]