fet klient

(fat client, även: rich client) – ett klient­program som gör en stor del av beräkningarna i ett program. Resten görs av en server. Servern kanske bara används som databas. –– Be­näm­ningen ”fet klient” används också om de datorer som används för att köra feta klient­program. Al­ter­na­tivet kallas för tunn klient. – Se också klient––server.

[it-system] [ändrad 27 mars 2018]