Ubuntu Edge

planerad smart mobil som skulle gräsrotsfinansieras, vilket miss­lyckades. – Ubuntu Edge skulle till­verkas i be­gränsad upp­laga, 40 000 exemplar, för att de­mon­strera att en ny typ av smart mobil är möjlig. Ubuntu Edge skulle nämligen kunna användas både som smart mobil och, om man anslöt bild­skärm och tangent­bord, som person­dator. Den skulle ha två operativ­system: Ubuntu Touch och Android. Fi­nansi­­e­rings­kam­pan­jen pågick 22 juli—21 augusti 2013. Målet var att få in 32 mil­joner dollar, men det kom bara in 12,8 mil­joner dollar, vilket be­talades till­baka. – Bakom pro­jektet stod före­taget bakom Ubuntu, Cano­nical.

[android] [mobilt] [nerlagt] [ubuntu] [ändrad 7 september 2017]

Dagens ord: 2013-08-21