Ubuntu for Android

en nerlagd version av Ubuntu, utformad för att en smart mobil skulle kunna användas som persondator. Den visades upp 2012, men utvecklingen lades ner 2014. – Systemet fungerade så att ett komplett operativ­system med program installerades på mobilen som en app. Mobilen kunde sedan anslutas till bildskärm, tangent­bord och mus. Man skulle då, genom att köra appen, kunna använda det hela som en vanlig person­dator med Ubuntu. Om man bytte arbets­plats skulle man bara behöva ta med sig mobiltelefonen. Det krävdes att mobil­tele­fonen hade operativ­systemet Android.

[nerlagt] [mobilt] [ubuntu] [ändrad 15 april 2017]