Ultra DMA

ultra direct memory access, UDMA – ett föråldrat protokoll för överföring av data från en hårddisk till en dators arbetsminne via datorns buss. Det finns, eller fanns, många versioner. Tekniken utvecklades på 1990‑talet. Den var knuten till ATA och har kommit ur bruk i och med övergången till SATA i början av 00‑talet.

[inaktuellt] [lagringsmedier] [ändrad 15 oktober 2019]