Unix System V

AT&T:s officiella version av Unix från 1983. – System V var den första Unixversion som AT&T levererade som kommersiell produkt. Det var AT&T som utvecklade Unix på Bell Labs och som ägde varumärket Unix. System V konkur­re­rade på 1980‑talet med andra företags Unix‑versioner och med BSD. Konkurrensen ledde till de så kallade Unixkrigen runt 1990. Krigen gällde dock öppenhet och äganderätt snarare än för- och nack­delar med System V. Efter AT&T:s försäljning av Unix kom Unix System V att tillhöra The SCO Group† fram till oktober 2010.

[it-historia] [unix] [ändrad 21 maj 2018]

Dagens ord: 2016-05-21