Unix System V

AT&T:s officiella version av Unix från 1983. – System V var den första Unixversion som AT&T le­ve­re­rade som kom­mersi­ell produkt. (Det var AT&T som ut­veck­lade Unix på Bell Labs och som ägde varu­märket Unix.) System V kon­kur­re­rade på 1980-talet med andra före­tags Unix­versioner och med BSD. Konkurrensen ledde till de så kallade Unix­krigen runt 1990. Krigen gällde dock öppen­het och ägande­rätt snarare än för- och nack­delar med System V. Efter AT&T:s för­sälj­ning av Unix kom Unix System V att tillhöra The SCO Group fram till oktober 2010.

[it-historia] [unix] [ändrad 21 maj 2018]

Dagens ord: 2016-05-21