unmanaged code

direkt körbar kod – om programkod: som körs direkt mot datorn och operativ­sys­temet (och som alltså inte kräver någon särskild exekveringsmiljö eller virtuell maskin). De flesta välkända programspråk ger direkt körbar kod, till exempel C++. Programspråk som producerar direkt körbar kod kallas på engelska för native programming languages. – Al­ter­na­tivet är managed code (indirekt körbar kod). – Se också kompilerade språk.

[programmering] [ändrad 29 april 2018]

Dagens ord: 2018-04-29