native programming language

direkt programspråk – programspråk som (efter kompilering) ger binär­kod som kan köras utan särskilda hjälp­medel: varje dator som har rätt sorts pro­cessor och rätt operativ­system kan köra koden. Sådan kod kallas för direkt körbar kod (unmanaged code). Det behövs ingen särskild exekveringsmiljö. Klassiska programspråk som C och C++ ger, efter kompilering, direkt körbar kod, medan många nyare programspråk, till exempel de som används i Microsofts Dotnet, inte gör det – de ger in­direkt körbar kod (managed code).

[programspråk] [ändrad 14 oktober 2019]