exekveringsmiljö

(runtime environment) – program, filer och rutiner som, förutom operativsystemet, behövs för att man ska kunna köra ett visst program. Termen blev aktuell med Java Runtime Environment från Sun† (numera Oracle): Javaprogram körs ju inte direkt mot operativsystemet utan, för att man ska kunna använda samma källkod i alla slags datorer, mot Java virtual machine, som är den viktigaste delen i Java Runtime Environment. – Se också exekveringsbibliotek.

[programkörning] [ändrad 11 oktober 2018]