uppgift

  1. – ett stycke information, en upplysning – se data och datapunkt. – När man behöver en singularform av data brukar det bli uppgift. Se till exempel personuppgift;
  2. – något som ska uträttas – ett uppdrag, åliggande, ärende, problematt göra, på engelska task, to‑do.

– Ibland kan det vara lämpligt att göra klart vilken av de två betydelserna man avser.

[data] [språktips] [ändrad 11 juni 2020]