uppladdningsfilter

informell benämning på en konsekvens av EU:s ännu ej antagna upphovsrättsdirektivs krav att sociala medier måste se till att användarna inte olovligen laddar upp upphovsrättsligt skyddat material. Sociala medier måste antingen ingå avtal med upphovsrättshavarna eller övervaka allt som laddas upp. Detta regleras i upphovsrättsdirektivets artikel 15 (se länk). Kritiker (se Julia Redas blogg) fruktar att detta leder till att de sociala medierna hellre fäller än friar, och stoppar allt som verkar tveksamt. – I januari 2019 kunde EU:s ministerråd och Europaparlamentet inte komma överens om en kompromiss om uppladdningsfilter och annat, vilket innebär att en slutlig omröstning skjuts på framtiden. – Benämningen uppladdningsfilter står inte i direktivet, som talar om ”lämpliga och proportionerliga åtgärder”. En annan benämning är internetfilter. Kritiker talar också om censurmaskiner. – På engelska: upload filter, upload monitoring. – Läs också om länkskatt.

[lagar] [upphovsrätt] [ändrad 18 januari 2019]

Dagens ord: 2018-10-21