länkskatt

informell beteckning på den ersättning som sociala medieföretag som Facebook och Google, enligt EU:s ännu ej antagna upphovsrättsdirektiv, åläggs att betala för återpublicering av upphovsrättsskyddat material från presspublikationer. Det stipuleras i direktivets artikel 11 (se denna länk), och kallas där för ”skälig och proportionerlig ersättning”.  Observera att det inte krävs ersättning för publicering av enbart en länk (webbadress, URL), utan för återpublicering, helt eller delvis, av det material som finns på den länkade sidan. (Flera sociala medier fungerar så att om en användare matar in en webbadress läser tjänsten automatiskt in den aktuella sidan och visar, ofta som en klickbar ruta, vad som finns där.) – I januari 2019 kunde Europaparlamentet och ministerrådet inte komma överens om detta och annat i Upphovsrättsdirektivet, så den definitiva omröstningen har skjutits på framtiden. – Enskilda och icke‑kommersiella användare är undantagna från länkskatten. – På engelska: link tax. – Läs också om uppladdningsfilter.

[juridiska lagar] [upphovsrätt] [ändrad 18 januari 2019]