usb-dator

dator i form av ett usb-minne. – En usb-dator har operativ­system, pro­gram, arbets­minne och lagrings­minne med plats för sparade filer. Den saknar däremot bild­skärm, tangent­bord och mus. Därför kan en usb-dator bara användas om den ansluts till en vanlig dator med usb-kon­takten. Den använder då värd­datorns bild­skärm, tangent­bord och mus, och den kan också använda dess inter­net­anslut­ning. – Usb-datorer används av främst två an­led­ningar: Dels som ett praktiskt sätt att ta med sig en komplett egen dator i fick­format, dels som ett sätt att skydda per­son­lig inte­gri­tet. Man kan nämligen surfa och skicka e-post från en usb-dator utan att det lämnar spår på värd­datorn. – Se Cotton Candy†, Chrome­bit och Intel Compute Stick.