USB-dator

all mjukvara som ingår i en dator lagrad i ett USB‑minne. – En USB-dator har operativ­system, pro­gram, arbets­minne och lagrings­minne med plats för sparade filer. Den saknar däremot processor, bild­skärm, tangent­bord och mus. Därför kan en USB-dator bara användas om den ansluts till en vanlig dator genom USB-kon­takten. Den använder då värd­datorns processor, bildskärm, tangent­bord och mus, och den kan också använda dess internetanslut­ning. – USB‑datorer används av främst två an­led­ningar: Dels som ett praktiskt sätt att ta med sig en komplett egen dator i fickformat, dels som ett sätt att skydda per­son­lig inte­gri­tet. Man kan nämligen surfa och skicka e‑post från en USB-dator utan att det lämnar spår på värd­datorn. – Se Cotton Candy†, Chrome­bit och Intel Compute Stick.

[datorer] [usb] [ändrad 28 februari 2018]