utility computing

datorkapacitet som nyttighet – uthyrning av dator­kapacitet precis när den efter­frågas. – Dator­kapaciteten till­handa­hålls av särskilda företag. Kunden, som har ett person­dator­nät, ansluter sig via internet när hon behöver extra kapacitet. Kunden betalar för den kapacitet som hon utnyttjar. – Ut­trycket utility computing har använts i marknads­föring av Hewlett-Packard, men det mest kända exemplet är kanske Amazons Elastic compute cloud (som inte marknads­förs som utility computing). – Namnet utility computing anspelar på public utilities som el och vatten: tanken är att dator­kapacitet ska vara lika lättillgänglig. – Se också moln.