utility computing

datorkapacitet som nyttighet – uthyrning av dator­kapacitet precis när den efter­frågas. – Datorkapaciteten tillhandahålls av särskilda företag. Kunden, som har ett person­dator­nät och kanske en serverhall, ansluter sig via internet när hon behöver extra kapacitet. Kunden betalar för den kapacitet som hon utnyttjar. – Uttrycket utility computing har använts i marknadsföring av dåvarande Hewlett‑Packard†, men det mest kända exemplet är kanske Amazons Elastic compute cloud (som inte marknadsförs med beteckningen utility computing). – Namnet utility computing anspelar på public utilities (kommunal infrastruktur) som el och vatten: tanken är att datorkapacitet ska vara lika lättillgänglig. – Uttrycket utility computing var vanligt på 00‑talet, men har kommit i bruk sedan man började tala om molnet.

[it-system] [ändrad 15 januari 2021]