välformad

inom xml och sgml är ett dokument välformat (well-formed) om det enligt de allmänna principerna för xml/sgml är korrekt utformat, men inte följer någon angiven dtd (dokumenttypsdefinition).