varaktighet

(durability) – inom it: långvarig och säker lagring av data. – Varaktighet är en viktig egenskap i databaser vid transaktionshantering. Varaktighet innebär att när en transaktion är fullbordad så sparas resultatet på ett säkert sätt. De ändringar som genomförts ska överleva systemkrascher, och det ska inte gå att sudda ut dem. (Om man rättar ett fel så ska både felet och rättelsen kunna ses i efterhand.) – Varaktighet i denna betydelse kallas också för beständighet och hållbarhet. – Durability är D:et i förkortningen ACID.

[databaser] [ändrad 21 augusti 2019]