versionskonflikt

det att det inte är uppenbart vilken av två eller flera versioner av samma information som gäller. – Versionskonflikter uppstår om flera personer samtidigt gör ändringar i ett dokument eller i källkod, oberoende av varandra. Det blir extra komplicerat ifall det i varje version finns information som inte finns i andra versioner, men som bör vara med. Versionskonflikter kan förhindras genom att man måste checka ut informationen för att få ändra i den – bara en användare åt gången kan checka ut. – Se också versionskontroll.

[informationshantering] [systemutveckling] [ändrad 15 november 2021]

Dagens ord: 2021-11-22