versionskonflikt

det att det finns två eller flera olika versioner av samma information, skapade jämsides; det går inte att avgöra vilken av dem som gäller. – Uppstår om flera personer samtidigt gör ändringar i ett dokument eller i källkod, oberoende av varandra. Kan förhindras genom att man måste checka ut informationen för att få ändra i den. Se också versionskontroll.

[informationshantering] [systemutveckling] [ändrad 6 januari 2018]