visa

([to] view) – i användargränssnitt: visa innehållet i en fil på bildskärmen utan att användaren kan göra ändringar. Det som visas kan vara en bild eller grafik, men det kan också vara text och siffror. Att det står visa i stället för öppna brukar betyda att filen inte kan ändras. Ibland finns visa som ett frivilligt val för att man ska kunna granska en fil utan att kunna göra ändringar av misstag. – Observera skillnaden i perspektiv mellan engelska och svenska. På engelska står det vad användaren vill göra – to view – på svenska står det vad datorn ska göra – att visa. – Visa i denna betydelse motsvaras av read (läsa) i rättighetskombinationen rwx. – Läs också om vy.

[användargränssnitt] [ändrad 10 september 2019]