webb 3.0

benämning på det att webben används som en stor gemensam databas och applikation­server. Användarnas datorer används bara för att köra webbläsare. – Webb 3.0 var en trendig term i slutet av 00‑talet: det skulle vara nästa steg efter webb 2.0 – Ibland kallas den semantiska webben, som är något helt annat än det som beskrivs här ovanför, för webb 3.0.

[versioner] [webben] [ändrad 19 april 2018]