WhatsApp

program för meddelanden mellan smarta mobiler. – Whats­App finns för Android, iOS, Windows Phone† och andra operativ­system. När man installerar pro­grammet på sin tele­fon får man en WhatsApp-adress baserad på tele­fon­numret. Det lagras i Whats­Apps centrala data­bas över an­vändare. An­vändarnas telefon­listor jämförs med data­basen och alla kontakter som också är Whats­App­användare läggs i en särskild kontakt­lista. Whats­App utvecklas av ett amerikanskt företag med samma namn, grundat 2009. – Se whatsapp.com.

[meddelanden] [ändrad 11 juli 2018]