WhatsApp

en tjänst för meddelanden mellan smarta mobiler. – Whats­App finns för Android, iOS, Macintosh och Windows. När man installerar programmet på sin tele­fon får man en WhatsApp-adress baserad på telefonnumret. Det lagras i Whats­Apps centrala data­bas över an­vändare. Användarnas telefonlistor jämförs med data­basen och alla kontakter som också är Whats­App­användare läggs i en särskild kontaktlista. Whats­App utvecklas av ett amerikanskt företag med samma namn, grundat 2009. Det köptes av Facebook i januari 2014. – Se whatsapp.com.

[meddelanden] [ändrad 12 december 2020]