Wintel

ironisk beteckning på kombinationen Windows och Intel. I synnerhet på 1990‑talet dominerades persondatormarknaden av den kombinationen. – På 00‑talet började Intel att sträva efter att lösgöra sig från Microsoft och satsade bland annat på Linux – se till exempel Moblin†.

[jargong] [ändrad 2o januari 2016]