X3D

ett filformat för tredimen­sion­ella digitala bilder. Det är en efterföljare till 1990‑talets VRML†. – X3D är ett XML‑baserat språk, utformat för att digitala 3d‑miljö­er ska kunna över­föras i realtid i ett nätverk. – Läs mer på branschorganisa­tionen Web 3d Consortiums webb­sidor (länk).

[filformat] [xml] [3d] [ändrad 23 mars 2018]

Dagens ord: 2018-03-24