VRML

Bild från VRML:s storhetstid.

virtual reality modeling language – ett föråldrat filformat för tre­­dimen­sion­ella bilder som ska visas i webbläsare. Det användes inte för att bilderna skulle ge ett tredimen­sion­ellt (stereo­skop­iskt) intryck, utan för att man skulle kunna rita miljöer i tre dimensioner, så att de sedan skulle kunna visas på bild­skärmen sedda från olika rikt­ningar. VRML lanserades 1994, och är sedan länge överspelat. Det användes på 1990‑talet för att skapa så kallade virtuella världar som användaren kunde ta sig runt i genom att peka och klicka. – VRML var ett text­­fil­­format som liknade HTML, och det var mycket lång­­sammare än speciella dator­ani­me­rings-program som Flash, som kom senare. VRML har ersatts av det XML-baserade X3D. – VRML hette från början virtual reality markup language.

[datoranimering] [förkortningar på V] [inaktuellt] [3d] [ändrad 17 november 2017]