XLink

(förkortning för XML linking language) – en del av XLL (eXtensible linking language), som är knutet till XML. – XLink gör att man kan ange vad som ska hända när man klickar på en länk i ett doku­ment. Man kan ha en vanlig länk. Men man kan också låta texten eller bilden som man länkar till integreras i dokumentet eller visa det i en ram eller ett särskilt fönster. – Se också XPointer. – De två teknikerna kan kombi­neras. Man kan med XLink och XPointer lätt skapa en webbsida som sätts samman enbart av delar av andra doku­ment. – Läs mer på W3C:s webbsidor (länk, från 2010).

[förkortningar på X] [webbpublicering] [ändrad 23 juni 2017]