xlink

är en del av xll (extensible linking language), som är knutet till xml. – Xlink gör att man kan ange vad som ska hända när man klickar på en länk i ett doku­ment. Man kan ha en ”vanlig” länk. Men man kan också låta texten eller bilden som man länkar till integreras i dokumentet eller visa det i en ram eller ett särskilt fönster. – Se också xpointer. De två teknikerna kan kombi­neras. Man kan med xlink och xpointer lätt skapa en webbsida som sätts samman enbart av delar av andra doku­ment.