XOML

eXtensive object markup language – tidigare: ett språk för beskrivning av arbetsflöden i Windows. Det har sedan integrerats i XAML, eXtensive application markup language, men filnamnsändelsen .xoml används fortfarande. Användes för att beskriva arbetsflöden i Windows Workflow Foundation. Det är baserat på XML. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[namnbyte] [windows] [xml] [ändrad 12 september 2018]